Haza-el and Ez-hael Hajjah

Northwest Yemen

An egg cannot break a stone (Bedouin saying), 1970